Antaa menestyksen näkyä

Tämän www-sivupohjaisen digitaalisen palveluratkaisun puitteissa toteutetaan hankemuotoisten projektien esittelytoimenpiteitä kehityksen edistämisen näkyväksi tekemiseen fokusoituen.

Tämä sivusto kertoo elinkeinoelämää kehittävien hankkeiden toiminnasta ja tuloksista. Hankkeet on jaoteltu eri teemoihin niiden pääasiallisen sisällön perusteella.